تهران، میدان رسالت، ابتدای خیابان فرجام شرقی، خیابان 49، پلاک 24
021 - 7789 48 41

کلیدهای لمسی وایرلس WI-FI

گالری تصاویر
کلیدهای لمسی وایرلس WI-FI
گروه:
اتوماسیون وایرلس
برند:
کلیدهای لمسی وایرلس WI-FI
توضیحات:
کلید یک پل وایرلس
درتمامي ساختمان ها،حتي ساختمان هايي كه سيستم برق سنتي آن اجرا شده است مي توان سيستم هوشمندوايرلس را بدون كوچكترين تخريب و يا حتي تغيير در دكوراسيون داخلي منزل و بدون نياز به سيم كشي اضافه ، اجرا نمود.
از قابليت هاي كليد هوشمند لمسي يك پل وايرلس مي توان به موارد زير اشاره نمود:
• قابليت روشن وخاموش كردن يك پل (Switching) به صورت لمسي وکنترل ازطریق موبایل ، تبلت و اینترنت ازراه دور و بدون نياز به دستگاه واسط
• امكان اتصال از طريق اينترنت در هر زمان و هر مكان بدون نياز به IP Valid
• امکان کنترل تمامي كليد هايWiFi با استفاده از نرم افزار اندرويد قابل نصب بر روي موبايل و تبلت
• قابليت ثبت برنامه زمان بندي جهت كنترل تجهيزات جهت رخدادهاي خاص و يا روزانه
• امكان تعريف سناريو هاي مختلف و اجراي آنها
• داراي نماي بسيارزيبا ودررنگهاي متنوع
• داراي استاندارد IEEE
• داراي نرم افزار رايگان
• داراي كاتالوگ فارسي و راهنماي نصب

.


کلید دو پل وایرلس
درتمامي ساختمان ها،حتي ساختمان هايي كه سيستم برق سنتي آن اجرا شده است مي توان سيستم هوشمندوايرلس را بدون كوچكترين تخريب و يا حتي تغيير در دكوراسيون داخلي منزل و بدون نياز به سيم كشي اضافه ، اجرا نمود.
از قابليت هاي كليد هوشمند لمسي دو پل وايرلس مي توان به موارد زير اشاره نمود:
• قابليت روشن وخاموشكردن دو پل (Switching) به صورت لمسي وکنترل ازطریق موبایل ، تبلت واینترنت ازراه دور و بدون نياز به دستگاه واسط
• امكان اتصال از طريق اينترنت در هر زمان و هر مكان بدون نياز به IP Valid
• امکان کنترل تمامي كليد هايWiFi با استفاده از نرم افزار اندرويد قابل نصب بر روي موبايل و تبلت
• قابليت ثبت برنامه زمان بندي جهت كنترل تجهيزات جهت رخدادهاي خاص و يا روزانه
• امكان تعريف سناريو هاي مختلف و اجراي آنها
• داراي نماي بسيارزيبا ودررنگهاي متنوع
• داراي استاندارد IEEE
• داراي نرم افزار رايگان
• داراي كاتالوگ فارسي و راهنماي نصب


کلید سه پل وایرلس

درتمامي ساختمان ها،حتي ساختمان هايي كه سيستم برق سنتي آن اجرا شده است مي توان سيستم هوشمندوايرلس را بدون كوچكترين تخريب و يا حتي تغيير در دكوراسيون داخلي منزل و بدون نياز به سيم كشي اضافه ، اجرا نمود.
از قابليت هاي كليد هوشمند لمسي سه پل وايرلس مي توان به موارد زير اشاره نمود:
• قابليت روشن وخاموش كردن دو پل (Switching) به صورت لمسي وکنترل ازطریق موبایل ، تبلت واینترنت ازراه دور و بدون نياز به دستگاه واسط
• امكان اتصال از طريق اينترنت در هر زمان و هر مكان وکنترل سیستم هوشمند بدون نياز به IP Valid
• امکان کنترل تمامي كليد هايWiFi با استفاده از نرم افزار اندرويد قابل نصب بر روي موبايل و تبلت و بدون نیاز به دستگاه واسط
• قابليت ثبت برنامه زمان بندي جهت كنترل تجهيزات جهت رخدادهاي خاص و يا روزانه
• امكان تعريف سناريو هاي مختلف و اجراي آنها
• داراي نماي بسيارزيبا ودررنگهاي متنوع
• داراي استاندارد IEEE
• داراي نرم افزار رايگان
• داراي كاتالوگ فارسي و راهنماي نصب

کلید دیمر وایرلس
درتمامي ساختمان ها،حتي ساختمان هايي كه سيستم برق سنتي آن اجرا شده است مي توان سيستم هوشمندوايرلس را بدون كوچكترين تخريب و يا حتي تغيير در دكوراسيون داخلي منزل و بدون نياز به سيم كشي اضافه ، اجرا نمود.
از قابليت هاي کلید دیمری هوشمند یک پل وايرلس مي توان به موارد زير اشاره نمود:
• قابليت تغيير در ميزان نور يك پل روشنايي (Dimming) به صورت لمسي وکنترل ازطریق موبایل ، تبلت واینترنت ازراه دور و بدون نياز به دستگاه واسط
• امكان اتصال از طريق اينترنت در هر زمان و هر مكان بدون نياز به IP Valid
• امکان کنترل تمامي كليد هايWiFi با استفاده از نرم افزار اندرويد قابل نصب بر روي موبايل و تبلت
• قابليت ثبت برنامه زمان بندي جهت كنترل تجهيزات جهت رخدادهاي خاص و يا روزانه
• امكان تعريف سناريو هاي مختلف و اجراي آنها
• داراي نماي بسيارزيبا ودررنگهاي متنوع
• داراي استاندارد IEEE
• داراي نرم افزار رايگان
• داراي كاتالوگ فارسي و راهنماي نصب
کلید کنترل پرده وایرلس
درتمامي ساختمان ها،حتي ساختمان هايي كه سيستم برق سنتي آن اجرا شده است مي توان سيستم هوشمندوايرلس را بدون كوچكترين تخريب و يا حتي تغيير در دكوراسيون داخلي منزل و بدون نياز به سيم كشي اضافه ، اجرا نمود.
از قابليت هاي کلید کنترل پرده برقی وايرلس مي توان به موارد زير اشاره نمود:
• قابليت کنترل پرده ها و كركره هاي برقي با قابلیت زمان بندی ، سناریو پذیری بهصورتلمسيوکنترلازطریقموبایل،تبلتواینترنت ازراهدور و بدون نياز به دستگاه واسط
• امكان اتصال از طريق اينترنت در هر زمان و هر مكان بدون نياز به IP Valid
• امکان کنترل تمامي كليد هايWiFi با استفاده از نرم افزار اندرويد قابل نصب بر روي موبايل و تبلت
• قابليت ثبت برنامه زمان بندي جهت كنترل تجهيزات جهت رخدادهاي خاص و يا روزانه
• امكان تعريف سناريو هاي مختلف و اجراي آنها
• داراي نماي بسيارزيبا ودررنگهاي متنوع
• داراي استاندارد IEEE
• داراي نرم افزار رايگان
• داراي كاتالوگ فارسي و راهنماي نصب


کلید کنترل فن وایرلس
درتمامي ساختمان ها،حتي ساختمان هايي كه سيستم برق سنتي آن اجرا شده است مي توان سيستم هوشمندوايرلس را بدون كوچكترين تخريب و يا حتي تغيير در دكوراسيون داخلي منزل و بدون نياز به سيم كشي اضافه ، اجرا نمود.
از قابليت هاي کلید کنترل فن وايرلس مي توان به موارد زير اشاره نمود:
• قابليت کنترل فن ( تك دور ) با قابلیت زمان بندی، سناریو پذیری به صورت لمسي وکنترل ازطریق موبایل ، تبلت واینترنت ازراه دور و بدون نياز به دستگاه واسط
• امكان اتصال از طريق اينترنت در هر زمان و هر مكان بدون نياز به IP Valid
• امکان کنترل تمامي كليد هايWiFi با استفاده از نرم افزار اندرويد قابل نصب بر روي موبايل و تبلت
• قابليت ثبت برنامه زمان بندي جهت كنترل تجهيزات جهت رخدادهاي خاص و يا روزانه
• امكان تعريف سناريو هاي مختلف و اجراي آنها
• داراي نماي بسيارزيبا ودررنگهاي متنوع
• داراي استاندارد IEEE
• داراي نرم افزار رايگان
• داراي كاتالوگ فارسي و راهنماي نصب


پریز هوشمند وایرلس
درتمامي ساختمان ها،حتي ساختمان هايي كه سيستم برق سنتي آن اجرا شده است مي توان سيستم هوشمندوايرلس را بدون كوچكترين تخريب و يا حتي تغيير در دكوراسيون داخلي منزل و بدون نياز به سيم كشي اضافه ، اجرا نمود.
از قابليت هاي پریز هوشمند وايرلس مي توان به موارد زير اشاره نمود:
• قابليت اتصال به دوشاخه هاي دستگاه هاي خاص (‌نظير قهوه ساز ) با قابلیت زمان بندی ، سناریو پذیری وکنترل ازطریق موبایل ، تبلت واینترنت ازراه دور و بدون نياز به دستگاه واسط
• امكان اتصال از طريق اينترنت در هر زمان و هر مكان بدون نياز به IP Valid
• امکان کنترل تمامي كليد ها و پريز هايWiFi با استفاده از نرم افزار اندرويد قابل نصب بر روي موبايل و تبلت
• قابليت ثبت برنامه زمان بندي جهت كنترل تجهيزات جهت رخدادهاي خاص و يا روزانه
• امكان تعريف سناريو هاي مختلف و اجراي آنها
• داراي نماي بسيارزيبا ودررنگهاي متنوع
• داراي استاندارد IEEE
• داراي نرم افزار رايگان
• داراي كاتالوگ فارسي و راهنماي نصب


تهران، میدان رسالت ، خیابان هنگام ،
ابتدای خیابان فرجام شرقی ،
خیابان 49، پلاک 24 ، طبقه اول
021-77893248
0920-1200145 تلگرام
©2018 Samin Parsian, All Right Reserved